• درگذشت جانگداز موسس

    با کمال تأسف ضایعه درگذشت جانگداز پدر و مدیر گرامی جناب آقای محمد باقر ولی پور را به جامعه کارآفرین، فرهنگی، خیرین و همچنین همکاران محترم شرکت صنایع پلاست مازند و خانواده محترمشان…